Rydsgård

 

 

 

Ägarläng till Rydsgård

 

 

År Ägare
1500-talets början Claus Gagge, g.m. Adeluds Maartensdatter Thott till Jordberga.
1671 - Holger Ottesen Thott till Sövdeborg
1676 -

Genom köp Mette Holgersdatter Rosenkrantz till Häckeberga m.m. änka efter Niels Krabbe till Skillinge m.m..

1683 - Genom köp Joachim Buschow, adlad Ehrenbusch, g.m. Emerentia von Hüebener. Barnlösa.
1699 - Hans halvbror Anders Præbis.
1715 - Genom köp Sven Hallenberg, adlad Hallenborg, g.m. Maria Pontin.
1736 - Deras son Carl Hallenborg, g.m. Eva Charlotta Palmcreutz.
1780 - Deras söner Carl Arvid och Magnus Hallenborg.
1786 - Magnus Hallenborg, g.m. Christina Beata Morman.
1806 - Deras son Carl Johan Hallenborg, g.m. 2:o Elenora Charlotta Filippina Lovisa von Schwerin. 
1859 - Deras son Bolivar Magnus Fredrik Carl Vilhelm Hallenborg, g.g. Gustava Gyllenstierna af Lubdholm.
1892 - Deras barn Carl Axel Hallenborg och hans tre systrar.
1904 - Genom köp Rydsgårds Jordbruks Aktiebolag, huvudsakligen ägt av Wilhelm Westrup, g.m. Gudrun Juel.
1939 - Hans änka.
1948 - Adoptivsonen envoien Zenon Przybyszewski Westrup, g.m. Anna de Geer; jämte familj.
1972 - Genom köp Urban Wehtje, g.m. 2:o Barbro Lucie Jansson; jämte familj.
2009 - Genom köp George Bergengren; jämte familj
   

 

   Adress Telefon Telefax E-post Hemsida
 

274 62 Rydsgård

0411-462 34 0411-462 58   info@rydsgaard.se  www.rydsgaard.se