Rydsgård

 

 

 

 

  

I december 1998 togs två vindkraftverk av fabrikat Enercon i drift. Verkens höjd till rotorns nav är 65 meter och vid full effekt kan de producera 500 kW vardera.

 

Denna verksamhet bedrivs i dotterbolaget Rydsgårds Vind AB

    

 

  

Tornens höjd: 65 meter

Rotor diameter: 42 meter

Varvtal: 0 - 36 rpm

Producerad effekt: 0 - 500 kW/verk

Årsproduktion: ca  1,3 MWh/verk

Driftsvind: 4 - 28 m/s

Max prod: 12 - 28 m/s

Genomsnittlig effekt: 30 % av max

Produktionsandel: 91 % av tillg. tid

dcp01190

  

 

Av verkens årsproduktion förbrukas ca 14 % på gården. Resterande 86 % säljs/levereras ut på det allmänna elnätet. Detta motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 400 villor. Även om det inte alltid blåser kan 77 % av gårdens elbehov täckas av egenproducerad vindkraft.

 


imgp1042

img_0003

   

 

   Adress Telefon Telefax E-post Hemsida
 

274 62 Rydsgård

0411-462 34 0411-462 58   info@rydsgaard.se  www.rydsgaard.se