Rydsgård

 

 

 

fasan

 

 

 

rådjur

 

 

 

 

 

 

 

Viltvården är en viktig länk mellan jord-, skogsbruk och naturvård. Här sker en väsentlig del av den praktiska biotopvården. Förutom att skapa goda förutsättningar för det jaktbara viltet, såsom viltvatten och viltåkrar, ingår viltvården som en del i arbetet för att skydda och återskapa miljöer som även gynnar övrig fauna och flora.


Genom att skapa remisser med träd och buskage, främja naturliga våtmarker skapas goda förutsättningar för biologisk må
ngfald.

Genom viltvården förbättras livsbetingelserna för både det jaktbara viltet och den övriga faunan.
Genom ett samarbete mellan viltvård och jord- och skogsbruk förstärks miljö-, natur- och kulturvå
rden i landskapet.

Vildsvin

   

 

   Adress Telefon Telefax E-post Hemsida
 

274 62 Rydsgård

0411-462 34 0411-462 58   info@rydsgaard.se  www.rydsgaard.se