Rydsgård

 

 

 

 

bokskog  

Rydsgårds Gods bedriver i samarbete med Skogsutveckling Syd AB akivt skogsbruk på nästan 300 ha. Skogen består till största delen av ädellöv.

 

Det samlade virkesförrådet enligt nu gällande skogsbruksplan uppgår till 38.669 kbm sk med en årlig tillväxt om drygt 1.000 kbm sk.

 

bokskog2

skog

 

   

 

   Adress Telefon Telefax E-post Hemsida
 

274 62 Rydsgård

0411-462 34 0411-462 58   info@rydsgaard.se  www.rydsgaard.se