Rydsgård

 

 

 

 

 

   
 runsten

På norra strandkanten av Rydsgårds sjön mitt emot Rydsgårds corps de logi står en runsten från vikingatiden.

 

Stenens nuvarande namn är Södra Villie-stenen (tidigare kallad Rydsgårds-stenen).

 

Den placerades på nuvarande plats 1875.

 

Stenen är rest av en kvinna. "Kåta", efter hennes make "Sven" som förmodligen tillhörde den förnämsta samhällsklassen "thegnarna". Man vet inte exakt vad "thegn" betyder men det var troligtvis en titel som endast personer ur det övre samhällsskiktet fick bära.

 

Inskriptionen lyder:

 

"Kåta gjorde kumler dessa efter Sven, Ballöges son, hedrande make sin. Han var (av) thegnarna (den) främsta."

   

 

   

 

   Adress Telefon Telefax; E-post Hemsida
 

274 62 Rydsgård

0411-462 34 0411-462 58   info@rydsgaard.se  www.rydsgaard.se