Rydsgård

 

 

 

 

imgp3330

2005-03-28 Rödklöver

 

imgp1055

2002-08-08 Från luftballong

imgp1041

Skörd 2009

 

 

Växtodling

Växtodlingen på Rydsgårdsgods består i huvudsak av spannmål med fokus på vete ca 60% av arealen.

Övriga grödor är vårvete,raps, sockerbetor, korn och gräsfrö (rajsvingel).

Gården är skördekarterad sedan 1995 då vi köpte två MF 40 med GPS, vi har gjort försök med tilldelning av kväve med GPS teknik men funnit att tekniken ännu inte är fulländad.

Då jordarna på Rydsgård är överlag styva har vi med hjälp av Kverneland försökt hitta en modell att minimera

jordbearbetningen utan att för den skull sluta att plöja.

 

Vi började 1997 med en packomat seeder som plöjde och sådde i en överfart, maskinen utvecklades ytterligare så att vi också kunde mylla gödning på samma gång. Problemet med tekniken är att jordarna lätt torkar ut vilket innebär att utsädet har svårt att gro torra år, det krävs en extra packning efter sådden.

Vi använder numera ett redskap som heter Ecomat, maskinen har plogens fördelar men bearbetar endast i området 5-15 cm vilket gör den mycket mer lättarbetad. Ecomaten är 8 skärig och har 3,4m arbetsbredd, med så och gödnings-

utrustning monterad färdigställer vi ca 3 ha/timmen bränsleförbrukningen är ca 7 l/ha. I övrigt sår vi med en Väderstad rapid 8m, gödningen sprids med en 24 m rampspridare, växtskyddet utförs med en självgående 24m Hardi Twin spruta.

 

Ett led i rationaliseringen av växtodlingen är att vi har ett samarbete med vår granne Ågerup & Elsagården Jordbruks AB (700 ha växtodl) vilket lett till att vi kunnat investera i en del maskiner gemensamt. I samarbetet försöker vi att hitta maskiner som passar båda egendomarnas behov. Som exempel kan nämnas att alla redskap exl traktorer och tröskor är ägda gemensamt. Under skörden tröskar vi tillsammans och har därmed en hög kapacitet, Rydsgård har en Lexion 480 och en MF40 RS, Å&E en Lexion 600. Personalen på gårdarna arbetar gemensamt och flyttar mellan egendommarna beroende på var arbets toppen är.

 

Rydsgård har en kontinuerlig tork på 17 ton/tim och 6 silotorkar (Mertz 1000ton)  som värms med gårdens halmpanna, vi kan lagra ca12000 ton spannmål på gården. Halmpannan och flispannorna värmer samtliga byggnader på egendomen och konsumerar ca 500 ton halm och 800m3 flis om året.

Personalen består av 5 maskinförare, 1 inspektor och 1 Jägare vintertid arbetar 2 man i skogen övrig personal tar hand om underhåll av maskiner och bostäder/ek byggnader.

 

   Adress Telefon Telefax E-post Hemsida
 

274 62 Rydsgård

0411-462 34 0411-462 58   info@rydsgaard.se  www.rydsgaard.se